De Plaats

Een stoet die verschijnt en weer verdwijnt

“Op de dijk een bonte stoet muzikanten en dansers. Als uit een film van Fellini.” Maar waar op de dijk tussen Doornenburg en landtong Pannerden kan dat allemaal? Waar kan het publiek dan het beste zitten? En waar kan het publiek uit de bus stappen zonder de spelers al meteen te zien? Tijd voor een dijkverkenning. En de verdere kennismaking met Big Band Bemmel.
Big Band Bemmel repeteert in een voormalig zwembad. Choreografen Marlies en Judith van Dansstorm Oost kwamen luisteren. En daarna begon het denken over de scène. Welke muziek past daar het beste bij? Hoe gaan de dansers repeteren? De Big Band heeft een drumstel, percussie, elektrische gitaarversterkers … Dat moet allemaal mee in de stoet over de dijk. Hoe wordt dat georganiseerd? Wordt vervolgd.